بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پیام تسلیت به آقای عبدا... یوسف نژاد

پیام تسلیت به آقای عبدا... یوسف نژاد


پیام تسلیت به آقای عبدا... یوسف نژاد

جناب آقای یوسف نژاد همکار محترم در دانشکده فنی با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده پدر خانم  گرامیتانرا به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت مي داريم.                                                                                                                            دانشکده فنی