1- تاریخچه گروه

در یکصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 25/12/55 با ایجاد رشته مهندسی عمران موافقت شد. در سال تحصیلی 58-57 در رشته‌های ترافیک و ترابری و مهندسی عمران پذیرش دانشجو انجام پذیرفته و ادامه آن در بعد از انقلاب فرهنگی از سال تحصیلی 64-63 بوده است که تاکنون هم ادامه دارد. در گذشته پیروز همایونفر، پرویز نمک فروش، حسن شرفی ماسوله، صبرا... عشایری، حسین یکتائی، علی اکبر کاشی قندی، محمدحسین محمدرضانیا، محسن بیگلری، هوشنگ اوحدی، علی خلیلیان، غلامعباس ماحدی، بهمن خدایار، در گروه عمران همکاری داشته‌اند. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه پس از اخذ مجوز در سال 1372 شروع شد و تاکنون ادامه دارد. در گرایش عمران خاک و پی نیز پس از اخذ مجوز در سال 76، از سال تحصیلی 78-77 دانشجو جذب می‌شود تاکنون ادامه دارد. و در ادامه گرایشهای راه وترابری و سواحل،بنادر و سازه های دریایی به مقطع ارشد افزوده شد. در سال 1388 رشته دکتری مهندسی عمران-سازه و در سال 1389 رشته دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک به رشته گرایش های گروه اضافه گردید.

تا کنون بیش از 2000 نفر در مقطع کارشناسی، 620 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 18 نفر در مقطع دکتری از گروه مهندسی عمران دانشکده فنی  فارغ التحصیل شده اند و تعداد 294 نفر در مقطع کارشناسی، 175 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 41 نفر در مقطع دکتری تخصصی مشغول به تحصیل می باشند.

دانشگاه گیلان در رشته مهندسی عمران در سال 2018 در بین 300 دانشگاه برتر نظام بین المللی شانگهای قرار گرفت.

رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2018 در 54 رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی ( 22 رشته) ، حوزه علوم پایه (8 رشته)، حوزه علوم زیستی (4 رشته)، حوزه علوم پزشکی (6 رشته) و حوزه علوم اجتماعی (14 رشته) صورت گرفت و تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تولیدات علمی در بازه زمانی 2016-2012 در پایگاهWeb of Science برخوردار بوده اند.

 

برنامه توسعه گروه

با توجه به افزایش توانایی گروه و افزایش تعداد هیأت علمی، ایجاد رشته های مهندسی حمل و نقل، مهندسی محیط زیست و مهندسی زلزله در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های مهندسی عمران-سواحل، بنادر و سازه های دریایی  و مهندسی عمران- راه و ترابری در مقطع دکتری مد نظر می باشد.

آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران عبارتند از: آزمایشگاه سازه ، آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک، آزمایشگاه مکانیک خاک ، آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی ، آزمایشگاه قیر و آسفالت، آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه نقشه برداری

با توجه به امکانات گروه، ارتباط با صنعت در زمینه های مختلف اعم از فعالیت های ساختمانی، پلسازی، راهسازی و آسفالت، سواحل و بنادر و نقشه برداری برقرار می باشد.

2- ساختار گروه

1-مهندسی عمران -کارشناسی

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب 88/02/26  
     
     

 

2-مهندسی عمران -کارشناسی ارشد

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

3- مهندسی عمران -دکتری

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

1- مهندسی عمران - کارشناسی

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
چارت کلی دروس 88/02/26

92 و مابعد

 

2-مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
راه وترابری 92/03/26 93 و مابعد
سازه 92/03/26 93 و مابعد
ژئو تکنیک 92/03/26 93 و مابعد
سواحل،بنادر وسازه های دریایی 92/03/26 93 و مابعد

 

3- مهندسی عمران -دکتری

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
ژئوتکنیک 92/03/26 93 و مابعد
سازه 92/03/26 93 و مابعد

 

1- مهندسی عمران - کارشناسی

برنامه ترمیک لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه هشت ترمی   92 ومابعد

 

2-مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
راه وترابری 92/03/26 93ومابعد
سازه 92/03/26 93ومابعد
ژئوتکنیک 92/03/26 93ومابعد
سواحل ، بنادروسازه های دریایی 92/03/26 93ومابعد

 

3-مهندسی عمران - دکتری

برنامه ترمیک لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
ژئوتکنیک 92/03/26 93ومابعد
سازه 92/03/26 93ومابعد