1- تاریخچه تشکیل گروه

گروه مهندسی شیمی در سال 1376 توسط دکتر حسین قنادزاده گیلانی مجوز راه اندازی در دانشگاه گیلان را از وزارت علوم دریافت نمود و پس از فراهم آوری زیرساخت های اولیه اعم از اعضای محترم هیات علمی و تجهیزات آزمایشگاهی از مهر 1381 با پذیرش 34 دانشجو در مقطع  کارشناسی مهندسی شیمی در گرایش صنایع غذایی فعالیت خود را آغاز نمود.

شرایط کنونی

این گروه در حال حاضر در مقاطع مختلف به شرح ذیل دانشجو می پذیرد:

کارشناسی : بدون گرایش

کارشناسی ارشد: گرایش فرآیند جداسازی، طراحی فرآیندف محیط زیست و پدیده های انتقال

دکتری بدون گرایش و گرایش جداسازی

در حال حاضر تعداد 293 دانشجو در مقطع کارشناسی ، 108 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 28 دانشجو در مقطع دکتری تخصصی . یک دانشجو در مقطع فوق دکتری  مشغول به تحصیل می باشند. فارغ التحصیلان این رشته عبارتند از 670 نفر در مقطع کارشناسی ،176 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد.

دانشگاه گیلان در رشته مهندسی شیمی به دلیل حداقل تولیدات علمی در بازه 2016-2012 در پایگاه Web of Science در سال 20158 در بین 500 دانشگاه برتر نظام بین المللی شانگ های قرار گرفت. این گروه  در زمینه ارائه مقالات با دانشگاه های دیگر کشور ها و همچنین پروژه های زیست محیطی در حوزه ملی و همکاری با پژوهشکده آبی خزر درحال فعالیت می باشد.

اهداف و برنامه های پیش رو

نظر به پیشرفت و توانایی های بالقوه اعضای محترم هیات علمی در گرایش های مختلف ، این گروه در نظر دارد در راستای تحقق اهداف ذیل گام بردارد:

انتشار و تالیف کتاب ها و مقالات تخصصی

برگزاری سمینارها ، و عضویت در سمینار ها و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

مطالعات امکان سنجی ، پروژه های بهینه سازی، زیست محیطی ، پساب ها ، لیمنی و صرفه جویی در انرژی

انجام مهندسی تفصیلی پروژه های مختلف در صنعت

فضای آموزشی، پژوهشی و توانایی های گروه

آزمایشگاه های گروه مهندسی شیمی عبارتند از آزمایشگاه صنایع غذایی و آزمایشگاه عملیات واحد

2- مدیران گروه از بدو تشکیل:

       


ردیف


نام ونام خانوادگی

مدت مدیریت

از تاریخ

تا تاریخ

1 دکتر الهیار داغبندان 1381/07/01 1383/07/01
2 دکتر حسین قناد زاده گیلانی 1383/07/01 1387/07/01
3 دکتر الهیار داغبندان 1387/07/01 1389/11/01
4 دکتر بهروز عباسی سورکی 1389/11/01 1391/11/01
5 دکتر محمدعلی صالحی 1391/11/01 1395/12/01
6 دکتر بهروز عباسی سورکی 1395/12/01 1399/12/01
7 دکتر جواد صیاد امین 1399/12/01 تاکنون

 

3- ساختار گروه:

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

دکتر سید سیامک اشرف طالش  

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی ورئیس دانشکده پردیس بین الملل

گرایش: فرآیند های جداسازی

پست الکترونیک:

S_Ashraf@guilan.ac.ir

دکتر غلام خیاطی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: محیط زیست

پست الکترونیک:

khayati@guilan.ac.ir

دکتر احمد دادوند کوهی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: پدیده های انتقال

پست الکترونیک:

b_dadvand@yahoo.com

دکتر الهیار داغبندان

مرتبه علمی: استادیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: طراحی فرآیند

پست الکترونیک:  daghbandan@guilan.ac.ir

 

دکتر فرشته رئوف

مرتبه علمی: استادیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: محیط زیست

پست الکترونیک: 

f.raouf@guilan.ac.ir

مهندس سید هادی سیدی

مرتبه علمی: مربی

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: پدیده های انتقال

پست الکترونیک:

s_h_seyedi@guilan.ac.ir

دکتر محمدعلی صالحی

مرتبه علمی: استادیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: پدیده های انتقال

پست الکترونیک:      masalehi@guilan.ac.ir

دکتر جواد صیاد امین

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: طراحی فرآیند

پست الکترونیک:

sayyadamin@gmail.com

دکتر بهروز عباسی سورکی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: جداسازی

پست الکترونیک:

b.abbasi@guilan.ac.ir

دکترنداگیلانی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: طراحی فرایند

پست الکترونیک : n.gilani@guilan.ac.ir 

دکتر -------------------------------

مرتبه علمی:

سمت: 

گرایش: -----------------------------------

پست الکترونیک:

دکتر -------------------------------

مرتبه علمی:

سمت:  عضو هیأت علمی

گرایش: ----------------------------------

پست الکترونیک:

اساتید بازنشسته گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

دکتر حسین قنادزاده گیلانی

مرتبه علمی: استاد

سمت:  عضو هیأت علمی -بازنشسته

گرایش: جداسازی

پست الکترونیک:

hggilani@guilan.ac.ir

مهندس زینب میرنظامی

مرتبه علمی: مربی

سمت:  عضو هیأت علمی -بازنشسته

گرایش: بیوتکنولوژی

پست الکترونیک:

mirnezami@guilan.ac.ir

 
کارشناسان گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

مهندس صاحبه علی زاده اصلی

سمت: کارشناس مسئول گروه مهندسی شیمی وکارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک:

s.alizadeh313@gmail.com

مهندس سیده سیما پارسا

سمت: کارشناس گروه وکارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک:

simaparsa1986@gmail.com

 

برنامه های مصوب در حال اجرا لینک دانلود    تاریخ تصویب    ورودی های مشمول
برنامه های مصوب 1391/12/13 1392وبعد
     
چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی ها مشمول
چارت کلی دروس مهر 92 1392وبعد
     
برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی ها مشمول
برنامه هشت ترمی مهر 92 1392وبعد
     
آیین نامه ها - قوانین ومقررات آموزشی لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
http://hes.msrt.ir/GetFile.php?ClassName=Education&FileIndex=1492936236&URL=/T_Education/1492936236_0.pdf 1391/12/13 1392وبعد
     

 

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه های مصوب 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
  1400/03/09 1400 وبعد(پدیده های انتقال)
چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
پدیده های انتقال 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
جداسازی 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
طراحی فرایند 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
محیط زیست 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
پدیده های انتقال 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
جداسازی 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
طراحی فرایند 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
محیط زیست 1394/05/11 1394 وبعد(کلیه گرایش ها)
آیین نامه ها - قوانین ومقررات آموزشی لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول

برنامه مصوب قدیم

برنامه مصوب جدید

1394

1400

94 وبعد (کلیه گرایش ها)

1400 وبعد (پدیده های انتقال)

 

برنامه های مصوب در حال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه های مصوب 1394/05/11 1394 وبعد
    1394 وبعد
چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی شیمی 1394/05/11 1394 وبعد
جداسازی 1394/05/11 1394 وبعد
برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی شیمی 1394/05/11 1394 وبعد
جداسازی 1394/05/11 1394 وبعد
آیین نامه ها - قوانین ومقررات آموزشی
 
لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
http://hes.msrt.ir/GetFile.php?ClassName=Education&FileIndex=1493551801&URL=/T_Education/1493551801_0.pdf 1394/05/11 1394 وبعد