بستن

دانشکده فنی

تماس با ما

 رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)

 دانشکده فنی 013-33690274-8

 لیست شماره تلفن های داخلی دانشکده فنی (لطفاً کلیک کنید)