بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

 ریاست دانشکده فنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمــــــت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

1

ملک محمد رنجبر

رئیس دانشکده فنی

3070

013-33690270

2

سید ابوطالب میرحسینی

مسئول دفتر ریاست

3070

013-33690274-8

معاونت آموزشی

3

اسماعیل  فلاح   چولابی 

معاون آموزشی

3031

 

4

زهرا کیهان

مدیر آموزش

3047

01333690279

5

ام کلثوم امامقلی پور

کارشناس آموزش برق

3100

 

6

فاطمه احسانی

کارشناس آموزش شیمی /نساجی

3048

 

7

اعظم هادیزاده

کارشناس آموزش  عمران

3046

 

8

کبری فلاح

کارشناس آموزش  کامپیوتر

3049

 

معاونت پژوهشی

9

غلامرضا باقرسلیمی

معاون آموزشی و دانشجویی

3115

013-33690274-8

10

محمد جواد باغبان بوساری

کارشناس پژوهشی

3115

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

11

مرتضی سهرابی

مدیر تحصیلات تکمیلی

3142

013-33690529

12

فرهاد پورشکوری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

 

13

محمد فرحی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

 

امور مالی

14

معصومه احتشامی

عامل مالی

3038

013-33690558

15

محمد فرحبخش

کارشناس حسابداری

3038

013-33690558

16

حسن حاج هادی

کارپرداز

3060

013-33690558

امور عمومی 

17

رحیم باخدا پاسکیابی

رئیس اداره

3030

013-33690559

18

محمد جواد باغبان بوساری

مسئول دبیرخانه

3044

 

19

حسین رضایی

متصدی دبیرخانه

3044

 

20

عباس شهرت طلب

امور خدمات آزمایشگاهی

3041

 

21

عبدالرضا اسماعیل آزاد

جمعدار

3121

 

22

عبدالرضا اسماعیل آزاد

انباردار

3077

 

23

محمدجواد جعفریان

سایت کارشناسی ارشد

3101

 

24

محسن کریمی

امور تعمیرات وساخت

3103

 

گروه های آموزشی (برق ،کامپیوتر،عمران،شیمی،نساجی،نانو فناوری)

گروه مهندسی برق

 25

حبیب قربانی نژاد

مدیر گروه

3002-3037

 

 26

ابراهیم عباس زاده

کارشناس گروه/کارشناس آزمایشگاه کنترل

3002

 

 27

علیرضا عبدالهی

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

3012

 

 28

علی صیاد ناهد

کارشناس آزمایشگاه دیجیتال

3015

 

 29

سید نور موسویان

کارشناس کارگاه برق

3023

 

 30

سید حمزه میر اسدی

کارشناس آزمایشگاه ماشین

3022

 

 31

حسین افراخته

هیا ت علمی

3004

 

 32

آلفرد باغرامیان

هیا ت علمی

3066

 

 33

غلامرضا باقرسلیمی

هیا ت علمی

3081

 

 34

حسن توکلی

هیا ت علمی

3073

 

 35

رضا حسن زاده پاک رضایی

هیا ت علمی

3010

 

 36

سیدمحسن حسینی گلگو

هیا ت علمی

3138

 

 37

علی حیدری

هیا ت علمی

3192

 

 38

بهمن زنج

هیا ت علمی

3020

 

 39

جلیل سیفعلی هرسینی

هیا ت علمی

3069

 

 40

سیدحمید   شاه عالمی

هیا ت علمی

3021

 

 41

رضا شهنازی

هیا ت علمی

3079

 

 42

علیرضا صابرکاری

هیا ت علمی

3138

 

 43

احمد صالحی

هیا ت علمی

3073

 

 44

شهباز ظهرریحانی

هیا ت علمی

-

 

 45

اسماعیل فلاح چولابی

هیا ت علمی

3006

 

 46

حبیب قربانی نژاد

هیا ت علمی

3037

 

 47

علی کرمی

هیا ت علمی

3027

 

 48

حامد مجللی

هیا ت علمی

3062

 

 49

سیدمسعود مقدس تفرشی

هیا ت علمی

3061

 

 50

سیدسعید محتوی پور

هیا ت علمی

3079

 

 51

منوچهر نحوی

هیا ت علمی

3037

 

 52

راهبه نیارکی اصلی

هیا ت علمی

3035

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 53

سید ابوالقاسم میرروشندل

مدیرگروه

3193

 

 54

سجاد حسن پور

کارشناس گروه

3114

 

 55

مرتضی دلکش

کارشناس آزمایشگاه نرم افزار

3034

 

 56

رضا ابراهیمی آتانی

هیا ت علمی

3017

 

 57

حمیدرضا احمدی فر

هیا ت علمی

3114

 

 58

مهدی امینیان

هیا ت علمی

3111

 

 59

اسدالله شاه بهرامی

هیا ت علمی

3064

 

 60

سید محمد حسین شکریان

هیا ت علمی

3193

 

 61

مجتبی شاکری 

هیا ت علمی

3018

 

 62

محمد صالحی خانقاهبر

هیا ت علمی

3111

 

گروه مهندسی عمران

63

رضا صالح جلالی

مدیرگروه

3087-3024

 

64

محمد آرایشگر

کارشناس گروه

3087

 

65

سید حسین سرمست درگاهی

کارشناس آزمایشگاه

3135-3136

 

66

مرجان حاج جعفری قدیمی

کارشناس مسئول گروه -آزمایشگاه

3133-3137

 

67

ایرج برگ گل

هیا ت علمی

3029

 

68

آرش بهار

هیا ت علمی

3024

 

69

سعید پورزینلی میانکوه

هیا ت علمی

3110

 

70

پیام زنگانه رنجبر

هیا ت علمی

3039

 

71

رضا جمشیدی چناری

هیا ت علمی

3098

 

72

حسین خدابنده

هیا ت علمی

3068

 

73

ناصر حمیدزاده

هیا ت علمی

3067-2008

 

74

ایمان حسین پور بابایی

هیا ت علمی

3054

 

75

غلامحسین حامدی

هیا ت علمی

3039

 

76

جواد رزاقی لنگرودی

هیا ت علمی

3105

 

77

مرتضی سهرابی گیلانی

هیا ت علمی

3088

 

78

میثم عفتی

هیا ت علمی

3076

 

79

علی قربانی

هیا ت علمی

3089

 

80

 مهیار عربانی

هیا ت علمی

3091

 

81

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد

هیا ت علمی

3089

 

82

میر احمد لشته نشایی

هیا ت علمی

3140

 

83

ملک محمد رنجبر تکلیمی

هیا ت علمی

3106-3070-3071

 

84

میر عبدالحمید مهرداد

هیا ت علمی

3140

 

85

سیدمحمد میرعبدالعظیمی

هیا ت علمی

3039

 

86

مجید ملک زاده

هیا ت علمی

3076

 

87

 حاجتی مدارایی

هیا ت علمی

3112

 

88

علی صدر ممتازی

هیا ت علمی

3096

 

89

رحمت مدندوست

هیا ت علمی

3112

 

90

امیر هوشنگ نظامیوند چگینی

هیا ت علمی

3068

 

91

حسین نصیرائی بندپی

هیا ت علمی

3054

 

گروه مهندسی شیمی

92

بهروز عباسی

مدیر گروه

3005

 

93

صاحبه علیزاده

کارشناس مسئول گروه - آزمایشگاه

3102

 

94

سیده سیما پارسا

کارشناس آزمایشگاه

3102

 

95

غلام خیاطی

هیا ت علمی

3139

 

96

محمدعلی صالحی

هیا ت علمی

3013

 

97

سید سیامک اشرف

هیا ت علمی

3033

 

98

جواد صیاد امین

هیا ت علمی

3203

 

99

 احمد دادوند

هیا ت علمی

3203

 

100

فرشته رئوف

هیا ت علمی

3008

 

101

ندا گیلانی

هیا ت علمی

3052

 

گروه مهندسی نساجی

102

مجتبی اکبری

مدیر گروه

3026-3074

 

103

عذرا غمگسار

کارشناس گروه - آزمایشگاه

3097

 

104

ملیحه طهماسبی

کارشناس آزمایشگاه

3127

 

105

بابک نوروزی

هیا ت علمی

3113

 

106

اکبر خداپرست

هیا ت علمی

3113

 

107

وحید متقی طلب

هیا ت علمی

3104

 

108

علی شمس ناتری

هیا ت علمی

3036

 

109

جواد مختاری

هیا ت علمی

3050

 

110

مهدی نوری

هیا ت علمی

3014

 

111

کامران محفوظی

هیا ت علمی

3122

 

112

مصطفی جمشیدی

هیا ت علمی

3199

 

113

مرجان عباسی

هیا ت علمی

3052

 

114

لیلا میوه ای

هیا ت علمی

3008

 

گروه نانو فناوری

115

آرش منتظری

مدیر گروه

3078

 

116

ام کلثوم امامقلی پور

کارشناس گروه - آزمایشگاه

3100

 

117

احمد احمدی دریا کناری

هیا ت علمی

3078

 

118

محمد حسن لقمانی

هیا ت علمی

3078

 

119

یاسر بهاری

هیا ت علمی

3078

 

120

شاهد حسن پور

هیا ت علمی

3078