بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

 ریاست دانشکده فنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمــــــت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

1

ملک محمد رنجبر

رئیس دانشکده فنی

3070

013-33690270

2

سید ابوطالب میرحسینی

مسئول دفتر ریاست

3070

013-33690274-8

معاونت آموزشی

3

اسماعیل  فلاح   چولابی 

معاون آموزشی

3031

 

4

زهرا کیهان

مدیر آموزش

3047

 

5

ام کلثوم امامقلی پور

کارشناش آموزش برق

3200

 

6

فاطمه احسانی

کارشناش آموزش شیمی /نساجی

3048

 

7

اعظم هادیزاده

کارشناش آموزش  عمران

3046

 

8

کبری فلاح

کارشناش آموزش  کامپیوتر

3191

 

معاونت پژوهشی

9

غلامرضا باقرسلیمی

معاون آموزشی و دانشجویی

3115

013-33690274-8

10

محمد جواد باغبان بوساری

کارشناش پژوهشی

3115

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

11

مرتضی سهرابی

مدیر تحصیلات تکمیلی

3142

013-33690529

12

فرهاد پورشکوری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

 

13

محمد فرحی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

 

امور مالی

14

معصومه احتشامی

عامل مالی

3038

013-33690558

15

محمد فرحبخش

کارشناس حسابداری

3038

013-33690558

16

حسن حاج هادی

کارپرداز

3060

013-33690558

امور عمومی 

17

رحیم باخدا پاسکیابی

رئیس اداره

3030

013-33690559

18

معصومه برنج زر

مسئول دبیرخانه

3044

 

19

حسین رضایی

متصدی دبیرخانه

3044

 

20

عباس شهرت طلب

امور خدمات آزمایشگاهی

3041

 

21

عبدالرضا اسماعیل آزاد

جمعدار

3121

 

22

علیرضا شاهین

انباردار

3077

 

23

محمدجواد جعفریان

سایت کارشناسی ارشد

3101

 

24

محسن کریمی

امور تعمیرات وساخت

3103

 

گروه های آموزشی (برق ،کامپیوتر،عمران،شیمی،نساجی،نانو فناوری)

گروه مهندسی برق

 25

حبیب قربانی نژاد

مدیر گروه

3002-3037

 

 26

ابراهیم عباس زاده

کارشناس گروه/کارشناس آزمایشگاه کنترل

3002

 

 27

علیرضا عبدالهی

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

3012

 

 28

علی صیاد ناهد

کارشناس آزمایشگاه دیجیتال

3015

 

 29

سید نور موسویان

کارشناس کارگاه برق

3023

 

 30

سید حمزه میر اسدی

کارشناس آزمایشگاه ماشین

3022

 

 31

حسین افراخته

هیا ت علمی

3004

 

 32

آلفرد باغرامیان

هیا ت علمی

3066

 

 33

غلامرضا باقرسلیمی

هیا ت علمی

3081

 

 34

حسن توکلی

هیا ت علمی

3073

 

 35

رضا حسن زاده پاک رضایی

هیا ت علمی

3010

 

 36

سیدمحسن حسینی گلگو

هیا ت علمی

3138

 

 37

علی حیدری

هیا ت علمی

3192

 

 38

بهمن زنج

هیا ت علمی

3020

 

 39

جلیل سیفعلی هرسینی

هیا ت علمی

3069

 

 40

سیدحمید   شاه عالمی

هیا ت علمی

3021

 

 41

رضا شهنازی

هیا ت علمی

3079

 

 42

علیرضا صابرکاری

هیا ت علمی

3138

 

 43

احمد صالحی

هیا ت علمی

3073

 

 44

شهباز ظهرریحانی

هیا ت علمی

-

 

 45

اسماعیل فلاحچولابی

هیا ت علمی

3006

 

 46

حبیب قربانی نژاد

هیا ت علمی

3037

 

 47

علی کرمی

هیا ت علمی

3027

 

 48

حامد مجللی

هیا ت علمی

3062

 

 49

سیدمسعود مقدس تفرشی

هیا ت علمی

3061

 

 50

سیدسعید محتوی پور

هیا ت علمی

3079

 

 51

منوچهر نحوی

هیا ت علمی

3037

 

 52

راهبه نیارکی اصلی

هیا ت علمی

3035

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 53

سید ابوالقاسم میرروشندل

مدیرگروه

3193

 

 54

سجاد حسن پور

کارشناس گروه

3114

 

 55

مرتضی دلکش

کارشناس آزمایشگاه نرم افزار

3034

 

 56

رضا ابراهیمی آتانی

هیا ت علمی

3017

 

 57

حمیدرضا احمدی فر

هیا ت علمی

3114

 

 58

مهدی امینیان

هیا ت علمی

3111

 

 59

اسدالله شاه بهرامی

هیا ت علمی

3064

 

 60

سید محمد حسین شکریان

هیا ت علمی

3193

 

 61

مجتبی شاکری 

هیا ت علمی

3018

 

 62

محمد صالحی خانقاهبر

هیا ت علمی

3111