درباره دانشکده

درباره دانشکده

 آدرس : رشـــت ، کیلومــــتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشـــــگاه گیلان – دانشکــــده فنــــی

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگــار : ۳۳۶۹۰۲۷۱ – ۰۱۳ تلفنخـــانـــه : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳

 

دانشکده فنی در کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین و در پردیس اصلی دانشگاه قرار دارد. این دانشکده از سال ۱۳۵۷ فعالیت آموزشی خود را در ۳ رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد.

دانشکده فنی در حال حاضر دارای تعداد ۷۷ عضو هیات علمی است که

۸ نفــــر دارای مرتبه استـــــادی

 ۲۹  نفر دارای مرتبه دانشیاری

۳۵  نفر دارای مرتبه استادیاری

۵ نفــــر دارای مرتبــه مربی می باشند و خدمات علمی را به طریق تدریس و پژوهش ارایه می دهند.

تعداد کل دانشجویان این دانشکده در نیمسال اول  ۱۴۰۱  دارای ۲۶۲۳ نفر می باشد. از این تعداد

۱۰۵۲  نفر دانشـــــجو در دوره های ارشـــــد ، دکتـــــــــری و

۱۵۹۱ نفر دانشجو در دوره کارشناسی روزانه و شبانه می باشد.

این دانشکده در حال حاضر دارای رشته گرایش های زیر است :

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران، عمران -عمران

کارشناسی ارشد

سازه های دریایی، خاک پی، سازه، راه و ترابری

دکتری

عمران سازه ، عمران خاک وپی

 

 

 

​​​​​​​

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

مهندسی شیمی

کارشناسی

مهندسی شیمی، مهندسی شیمی-صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

شیمی، شیمی فرآیندهای جداسازی

دکتری

مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

مهندسی نساجی

کارشناسی

علوم الیاف ،

کارشناسی ارشد

شیمی نساجی و علوم الیاف

دکتری

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

مهندسی بـــــــرق

کارشناسی

الکترونیک ، قدرت ، کنترل ، مخابرات

کارشناسی ارشد

(برق -قدرت)،(برق الکترونیک دیجیتال)،(برق الکترونیک-میکروالکترونیک) (برق مخابرات-میدان)،(برق قدرت-سیستمای قدرت)،(برق قدرت ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت)،(برق- مخابرات سیستم)،(برق-الکترونیک)

دکتری

مهندسی برق - قدرت

 

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

نرم افزار سخت افزار

کارشناسی ارشد

نرم افزار

دکتری

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش

 

فناوریهای نوین

کارشناسی

کارشناسی ارشد

نانو مواد

دکتری

​​​​​​​

 

 

 

 

 

​​​​​​​