بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره دانشکده

 

دانشکده فنی در کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین و در پردیس اصلی دانشگاه قرار دارد. این دانشکده از سال ۱۳۵۷ فعالیت آموزشی خود را در ۳ رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد.

دانشکده فنی در حال حاضر دارای تعداد ۱۱۲ عضو هیات علمی است که

۷ نفــــر دارای مرتبه استـــــادی

۱۶نفـــر دارای مرتبه دانشیاری

۶۹نفــــر دارای مرتبه استادیاری

۲۰ نفــــر دارای مرتبــه مربی می باشند و خدمات علمی را به طریق تدریس و پژوهش ارایه می دهند.

تعداد کل دانشجویان این دانشکده در نیمسال اول ۹۵-۹۴دارای ۳۳۵۶نفر می باشد. از این تعداد

۸۲۹ نفر دانشـــــجو در دوره های ارشـــــد ، دکتـــــــــری و

۲۳۴۶نفر دانشجو در دوره کارشناسی روزانه و شبانه می باشد.

این دانشکده در حال حاضر دارای رشته گرایش های زیر است :

۳ رشته دکتری با گرایشهای :

مهندسی عمران: (عمران – سازه)، (عمران – خاک وپی )

مهندسی نساجی

۶رشته کارشناسی ارشدبا گرایشهای:

مهندسی عمران:(سازه های دریایی، خاک پی، سازه، راه و ترابری )

مهندسی برق:(برق -قدرت)،(برق الکترونیک دیجیتال)،(برق الکترونیک میکروالکترونیک)،(برق مخابرات-میدان)،(برق قدرت-سیستمای قدرت)،(برق قدرت ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت)،(برق- مخابرات سیستم)،(برق-الکترونیک)

مهندسی شیمی:(شیمی، شیمی فرآیندهای جداسازی)

مهندسی نساجی:(شیمی نساجی و علوم الیاف )

مهندسی کامپیوتر:(نرم افزار)

مهندسی فناوریهای نوین (نانومواد)

۶ رشته کارشناسی با گرایشهای:

مهندسی عمـــران:(عمران، عمران -عمران)

مهندسی نساجی:(علوم الیاف)

مهنــــدسی شیـمی:( مهندسی شیمی، مهندسی شیمی-صنایع غذایی )

مهندسی بـــــــرق:(مهندسی برق، الکترونیک – قدرت، برق – قدرت)

مهندسی کامپیوتر:(نرم افزار – سخت افزار )

 

آدرس : رشـــت ، کیلومــــتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشـــــگاه گیلان – دانشکــــده فنــــی

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگــار : ۳۳۶۹۰۲۷۱ – ۰۱۳ تلفنخـــانـــه : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳