1- تاریخچه تشکیل گروه

گروه مهندسی برق دانشگاه گیلان ابتدا با برگزاری دوره کارشناسی گرایش الکترونیک در سال 1362 با همکاری دانشگاه امیرکبیر در دانشکده فنی تاسیس شد. و هم اکنون علاوه بر دوره کارشناسی الکترونیک در قالب روزانه و شبانه، دوره کارشناسی گرایش قدرت روزانه  نیز در این دانشگاه دایر است. در سال 1373 کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک، در سال 1387 کارشناسی ارشد گرایش قدرت، در سال 1390 کارشناسی ارشد گرایش مخابرات تاسیس شد. در حال حاضر پذیرش در این دوره ‌ها در قالب روزانه و شبانه انجام می‌گیرد. دوره دکتری گرایش قدرت از سال 1393 دایر شده است.

2-اعضاء هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس ایمیل

تلفن دفتر​​​​​​​​​​​​​​  محل و شماره اتاق

دکتر حسین افراخته          

دانشیار

  ho_afrakhte@guilan.ac.ir   

0134083004     

      ﺗﺎﻻر اول- ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ- راﻫﺮو ﻋﻤﺮان- ﺟﻨﺐ ﮐﻼس3 -اﺗﺎق 103-

​​​​​​​دکتر آلفرد باغرامیان

دانشیار

alfred@guilan.ac.ir

01344083066 ﺗﺎﻻر اول- ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ- راﻫﺮو ﻋﻤﺮان- ﺟﻨﺐ ﮐﻼس5 -اﺗﺎق 105-4

دکتر غلامرضا باقر سلیمی

دانشیار

 

   

دکتر حسن توکلی

استادیار

 

   

دکتر رضا حسن زاده پاک رضایی

دانشیار

     

دکتر سید محسن حسینی گلگو

دانشیار

     

دکتر علی حیدری

استادیار

     
 

بهمن زنج

مربی

     

دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

دانشیار

     

دکتر سید حمید شاه عالمی

استادیار

     

دکتر رضا شهنازی

استادیار

     
 

​​​​​​​دکتر علیرضا صابرکاری

دانشیار

     

دکتر احمد صالحی

استادیار

     

دکتر شهباز ظهرریحانی

استادیار

     

دکتر اسماعیل فلاح چولابی

استادیار

     

دکتر حبیب قربانی نژاد

دانشیار

     

دکتر علی کرمی

دانشیار

     

دکتر حامد مجللی

دانشیار

     

دکتر سید مسعود مقدس تفرشی

دانشیار

     

دکتر سید سعید محتوی پور

استادیار

     

دکتر منوچهر نحوی

استادیار

     

دکتر راهبه نیارکی اصلی

استادیار

     

دکتر حمیدرضا سفیدی شیرکوهی

استادیار

     


3- مدیران گروه از بدو تشکیل

                                                                                                                                                                                                                                           

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

مدرک تحصیلی

1

حشمت اله ماهری

مربی

فوق لیسانس

2

حمیدرضا افکاری

مربی

فوق لیسانس

3

زکی بیاگویی

استادیار

دکترای قدرت

4

علی افکار سیاح

مربی

فوق لیسانس برق

5

حمید ضابط خصوصی

مربی

کارشناس ارشد قدرت

6

محمدرضا بهرام پرور

استادیار

دکترای الکترونیک

7

آلفرد باغرامیان

مربی

کارشناس ارشد قدرت

8

محمدرضا بهرام پرور

استادیار

دکترای الکترونیک

9

حمید ضابط خصوصی

استادیار

دکترای مهندسی برق

10

آلفرد باغرامیان

استادیار

دکترای مهندسی برق

11

دکتر باقرسلیمی

استادیار

دکترای مهندسی برق

12

دکتر افراخته

استادیار

دکترای مهندسی برق

13

دکتر نحوی

استادیار

دکترای مهندسی برق

14

دکتر قربانی نژاد

دانشیار

دکترای مهندسی برق

15 دکتر شهباز ریحانی استادیار

دکترای مهندسی برق

 

1-مهندسی برق- کارشناسی

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

2-مهندسی برق- کارشناسی ارشد

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

3-مهندسی برق- دکتری

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

1-مهندسی برق -کارشناسی

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     

 

2-مهندسی برق -کارشناسی ارشد

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
الکترونیک -افزاره ها ی میکرو ونانو الکتریک    
سیستم های قدرت    
الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی    
  مخابرات سیستم    
  مخابرات قدرت    

 

3-مهندسی برق - دکتری

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

1-مهندسی برق - کارشناسی

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی برق کلیه گرایش ها تا ترم پنجم   از 93 به بعد
مهندسی برق-الکترونیک   از 93 به بعد
مهندسی برق-قدرت   از 93 به بعد
مهندسی برق-کنترل   از 93 به بعد
مهندسی برق-مخابرات   از 93 به بعد

 

2-مهندسی برق - کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     
     
     
     

 

3-مهندسی برق - دکتری

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول