بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی

پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی


پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی

جناب آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی انتصـــــاب جنابعالی را به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تبریــــک می گوییم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.