بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پژوهانه دکترا

پژوهانه دکترا


پژوهانه دکترا

به اطلاع دانشجویان دوره دکتری گروه مهندسی مکانیک ورودی سال 85 به بعد که پروپزال آنان در بازه زمانی 31/6/1387 الی 31/6/1388 تصویب شده است می توانند با در دست داشتن مدارک به کارشناس طرحهای پژوهشی مراجهع نمایند