بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران


پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

*********************

پوستر برتر توسط سرکار خانم پرنیان فردوسی دانشجوی دکترای مهندسی نساجی در کنفرانس نانو فن آوری پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزیده شد

موفقیت و کامیابی در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان از خداوند منان خواستاریم. 

 

 

                                                                                                                                                                  دانشکده فنی