بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پست الکترونیک ویژه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

پست الکترونیک ویژه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد


پست الکترونیک ویژه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

اعضای محترم هيت علمی ،کارمندان و دانشجويان مقطع دکتری و ارشد می توانند از سرويس پست الکترونيک دانشگاه گيلان استفاده نمايند.

در حال حاضر  domain های زير تعريف شده است :

 

 guilan .ac.ir    برای اعضای محترم هيت علمی ،کارمندان و همچنين دانشجويان دکتري  که تا قبل از آبان 89 اقدام به دريافت اکانت نموده اند .

phd.guilan.ac.ir    برای دانشجويان مقطع دوره دکتري که از آبان 89 اقدام به دريافت ايميل می نمايند 

msc.guilan.ac.ir   برای دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد که از آبان 89 اقدام به دريافت ايميل می نمايند .