بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه اینترنتی گروه مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد .

پایگاه اینترنتی گروه مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد .


پایگاه اینترنتی گروه مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد .

پایگاه اینترنتی گروه مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر با اعلام این خبر گفت با راه اندازی این پایگاه وب ، اخبار و اطلاعات گروه به تسهیل بیشتری در اختیار دانشجویان و مراجعان گروه قرار می گیرد .