بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نحوه نگارش گزارش کارآموزی

نحوه نگارش گزارش کارآموزی


نحوه نگارش گزارش کارآموزی

در آدرس زیر، نحوه نگارش گزارش کارآموزی به همراه جزئیات آن، شامل معرفی محل کارآموزی، کارهای انجام شده در دوره کارآموزی، ارائه یک موضوع در کارآموزی، چگونگی تحویل و ارزیابی آن، به همراه گزارش خلاصه ای از فعالیتهای هفتگی،  نظرات و پیشنهادات و گزارش سرپرست کارآموزی آمده است.

 

لطفا طبق فرمت مشخص شده، گزارش را تکمیل نموده و تحویل استاد مربوطه نمایید. فرمت نگارش کارآموزی در اختیار اساتید مربوط به گروه مهندسی مکانیک نیز قرار گرفته است.

 

لطفا پس از نگارش، گزارش کارآموزی  را به همراه کپی تاییدیه دوره کارآموزی تحویل استاد مربوطه نمایید. صحافی گزارش کارآموزی می تواند، به صورت سیمی، فنری یا شیرازه نیز باشد.

 

 

دانلود گزارش کارآموزی