بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی


مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی از سال 1381 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی نمود و در سال 1388 اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال 1394 نیز اولین گروه از دانشجویان دکتری راجذب نمود.

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکتر حسین قنادزاده گیلانی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

2

دکتر بهروز عباسی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

3

دکتر الهیار داغبندان

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

4

دکتر غلام خیاطی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

5

دکتر محمدعلی صالحی

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

6

دکتر سید سیامک اشرف

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

7

دکتر جواد صیاد امین

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

8

دکتر احمد دادوند

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

9

دکتر فرشته رئوف

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

10

مهندس سید هادی سیدی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مربی

 

 

مدیران گروه آموزشی مهندسی شیمی از بدو تأسیس تاکنون

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

مدرک تحصیلی

دکتر الهیار داغبندان

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

دکتر حسین قنادزاده گیلانی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

دکتر الهیار داغبندان

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

دکتر بهروز عباسی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

دکتر محمدعلی صالحی

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

دکتر بهروز عباسی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

 

 

تعداد دانشجویان گروه مهندسی شیمی از سال 1381 تا 1397

 

تعداد دانشجویان مهندسی شیمی

 کارشناسی

1242   نفر

کارشناسی ارشد

345    نفر

دکتری

28    نفر