بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی در فهرست مقالات پراستناد نشریه (ISI)

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی در فهرست مقالات پراستناد نشریه (ISI)


قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی در فهرست مقالات پراستناد نشریه (ISI)

مقاله تحت عنوان:

mordant salts on antibacterial activity of wool fabric dyed with pomegranate and walnut shell extracts

مستخرج از پایان نامه خانم فاطمه شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه گیلان ( با عنوان رنگرزی و ضدمیکروب همزمان کالای پشمی با استفاده از مواد رنگزای طبیعی ) به راهنمایی آقای دکتر علی شمس ناتری در فهرست مقالات پراسناد نشریه (Coloration technology (ISI انتشارات wiley قرار گرفته است آدرس لیست مقالات پراستناد:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1478-4408/homepage/MostCited.html