بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89


قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89

1- جهت اخذ کارآموزی 1، حداقل 65 واحد باید گذرانده شود.
2- کارآموزی 1، پیش نیاز کارآموزی 2 است.
3- هر کارآموزی، معادل 136 ساعت می باشد.
4- از آنجایی که پیش نیاز درس مدیریت و کنترل پروژه، کارآموزی 1 می باشد. و این درس(مدیریت و کنترل پروژه) در نیمسال اول هر سال تحصیلی ارایه می گردد. دانشجویان باید، جهت اتمام کارآموزی 1 و ارایه گزارش به استاد کارآموزی و تثبیت نمره قبل از انتخاب واحد نیمسال اول تلاش نمایند.
5- برابر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، در تابستان، فقط اخذ درس کارآموزی 1 با تنها یک درس مجاز است.
6- نحوه نگارش گزارش کارآموزی در سایت گروه مهندسی مکانیک، بخش کارشناسی آمده است.
http://www.guilan.ac.ir/mech