بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا

فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا


فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا

 

به اطلاع دانشجویان بورسیه مقطع دکتری می رساند برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقات در سال 89 چنانچه از دوره آنان سه سال و نیم نگذشته است می توانند فرم مشخصات و اطلاعات مربوطه را تکمیل وپس از تایید در اولویت انتخاب قرار گیرند