بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)

زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)


زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)

**********************

 

     

به اطلاع دانشجویان دکتری نساجی می رساند زمان آزمون جامع روز سه شنبه مورخ 15/07/1393

 ساعت 9 صبح برگزار  می شود.

 

                                                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی