بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین همایش علمی و پژوهشی دانشکده فنی

دوازدهمین همایش علمی و پژوهشی دانشکده فنی


دوازدهمین همایش علمی و پژوهشی دانشکده فنی

*****************************

زمان: یکم الی سوم خرداد ماه 1391

 

مکان: سالن های شهید انصاری و شهید نورانی

 

 

 

 

                                                                                معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده فنی