بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان

دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان


دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان

  تلاش مجدانه گروه نانو فناوری گرایش نانو مواد در  چند سال اخیر   در سایه نلاش  دلسوزانه اعضای هیات علمی ٬صبر و پشتکار دانشجویان و همراهی مدیران دلسوز به بار نشست.  سرکار خانم مهندس فریبا سعیدی به عنوان اولین دانشجوی  مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو فناوری با عنوان سنتز نانو کامپوزیت کیتوسان پلی وینیل الکل  تقویت شده با اکسید گرافن از پایان نامه خویش دفاع نمود . دانشگاه گیلان برای  مجموعه  گروه نانو فناوری  موفقیت های علمی روز افزون آرزو مینماید.