بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پروپوزال دکتری

دفاع از پروپوزال دکتری


دفاع از پروپوزال دکتری

به آن دسته از دانشجویانی که در مرحله دفاع از پروپوزال دکتری خود هستند یادآور می شود که طبق قانون باید همه دانشجویان دکتری تا پایان نیمسال چهارم تحصیل خود از پروپوزال دکتری دفاع نماید و عواقب تاخیر در دفاع به عهده خود دانشجو خواهد بود.