بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی

دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی


دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی

دانشجوی رشته مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

موضو ع دفاع تحت عنوان:

 

             بررسی اثر افزودن الیاف موکت بر خواص نفوذ پذیری و آبگذری خاکهای ماسه ای به کمک آزمایشات آزمایشگاهی

 

 

زمان : 30/9 صبح  مورخ 15/6/90

مکان :سالن آمفی تاتر دانشکده فنی

 

 

 

اساتید راهنما : جناب آقای دکتر رضا جمشیدی  (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)

                    :جناب آقای دکتر ابوالفضل اسلامی ( دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)