بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش

دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش


دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش

دانشجوی رشته مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی

عنوان پروژه :

                    ارزیابی معیارهای گودبرداری ایمن با استفاده از مدل سازی عددی و شبکه ی عصبی مصنوعی   

 

زمان : 15/6/90  ساعت 30/12

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر فرزین کلانتری (استادیار گروه مهندسی عمران)

           جناب آقای دکتر نادر نریمان زاده (استاد گروه مهندسی مکانیک )