بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای فرج اله قرایی

دفاعیه آقای فرج اله قرایی


دفاعیه آقای فرج اله قرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک

عنوان پروژه :

   ارزیابی عملکرد روش های تخمین کانال در سیستم های مخابراتی چندکاریری چند ورودی - چند خروجی مبتنی برویولت

 

زمان : ساعت 9:30       مورخ 16/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر غلامرضا باقرسلیمی  (استادیار گروه مهندسی برق)

            جناب آقای مهندس بهمن زنج (دانشور گروه مهندسی برق)