بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست

دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست


دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

           تحلیل پارامتریک و بهینه سازی یک سیکل ترکیبی برایتون همراه معکوس آن با در نظر گرفتن افت های فشار

 

زمان : ساعت 13:00       مورخ 14/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری  (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)