بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام

دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام


دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

عنوان پروژه :

   پیاده سازی یک الگوریتم قطعه بندی پوست روی FPGA

 

زمان : ساعت 11:00       مورخ 19/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی (استادیار گروه مهندسی برق)

            جناب آقای دکتر رضا حسن زاده (استادیار گروه مهندسی برق)