بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای سید محمود غیاثی

دفاعیه آقای سید محمود غیاثی


دفاعیه آقای سید محمود غیاثی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

عنوان پروژه :

کنترل بهینه ی به روز سیستم های دینامیکی غیر خطی دارای نامعینی با استفاده از روش خطی سازی پسخورد تقریبی بر پایه ی درون یاب حداقل مربعات بازگشتی (MLS) و بهینه سازی تجمعی ذره فازی

 

زمان : ساعت 9 صبح      مورخ 9/4/1392

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

استاد راهنما: آقای دکتر احمد باقری