بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای امیررضا نیازمهر

دفاعیه آقای امیررضا نیازمهر


دفاعیه آقای امیررضا نیازمهر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

  تحلیل پارامتریک و عملکرد بهینه یک سیکل ترکیبی برایتون شامل خنک کننده، گرم کننده قدرت CCHP

 

زمان : ساعت 14:15       مورخ20 /12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری ( دانشیار گروه مهندسی مکانیک )