بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تعطیلی روز شنبه

تعطیلی روز شنبه


تعطیلی روز شنبه

به دلیل برگزاری کنکور سراسری، دانشکده فنی در روز شنبه دوازدهم تیرماه جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان تعطیل می باشد.