بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به آقای حاجی هادی

تسلیت به آقای حاجی هادی


تسلیت به آقای حاجی هادی

جناب آقای حاجی هادی کارپرداز محترم دانشکده فنی

 

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

                                                                                                        دانشکده فنی