بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تبریک بابت ارتقا به دانشیاری

تبریک بابت ارتقا به دانشیاری


تبریک بابت ارتقا به دانشیاری

جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری ارتقای درجه ی علمی جنابعالی را به مرتبه ی دانشیاری صمیمانه تبریک عرض می نماییم . آرزومند توفیقات بیشتر شما در عرصه ی علم و زندگی می باشیم .