بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع


برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع

به اطلاع آندسته از دانشجویان دکتری در دانشکده فنی و پردیس می رساند که آزمون جامع نیمسال جاری از تاریخ 20 دی ماه لغایت 22 دی ماه در محل دانشکده فنی و مطابق با زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد:

 

شنبه 20 دی ماه:

صبح ساعت 9 : ریاضیات

بعدازظهر ساعت 14: انتقال حرارت جابجایی- کنترل - الاستیسیته و ورق و پوسته

 

یکشنبه 21 دی ماه :

صبح ساعت 9: ترمودینامیک - مکانیک سیالات- دینامیک - پلاستیسیته و مکانیک ضربه - ارتعاشات

 

 

دوشنبه 22 دی ماه : آزمون شفاهی: 

 

تبدیل انرژی: ساعت 8 صبح

دینامیک کنترل: ساعت 10 صبح

طراحی جامدات: ساعت 11:30 صبح