بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

انتصاب مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


انتصاب مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

*********************

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه و به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی، جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی فر به سمت مدیر یت گروه مهندسی کامپیوتر منصوب شدند.
برای ایشان و اعضای محترم آن گروه آرزوی توفیق روزافزون می نمائیم. در ضمن از آقای دکتر شاه بهرامی در طول تصدی مدیریت گروه مهندسی کامپیوتر متحمل شده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

                                                                                                                       دانشکده فنی