بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان گیلان

انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان گیلان


انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان گیلان

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی، آقای دکتر فرهاد دانشجو و به استناد مصوبه جلسه شماره 721 مورخ 2/8/1391، شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع "ترکیب وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی" بند 8 ماده یک، جناب آقای دکتر ابوالفضل درویزه، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان گیلان، منصوب گردیدن. لازم به ذکر است، آقای دکتر ابوالفضل درویزه، استاد بازنشسته گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان و استاد نمونه کشوری می باشند که با گروه مهندسی مکانیک، در زمینه آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، همکاری دارند.

 

اطلاعات بیشتر در سایت آقای دکتر ابوالفضل درویزه