بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

امتحان جامع دانشجویان دکترا ورودی 88 (مرتبه دوم)

امتحان جامع دانشجویان دکترا ورودی 88 (مرتبه دوم)


امتحان جامع دانشجویان دکترا ورودی 88 (مرتبه دوم)

جدول برگزاری امتحان جامع دکتری گروه مهندسی مکانیک به شرح زیر می باشد:  

شنبه (7خرداد)

ساعت 9 تا 11:30

ترمودینامیک پیشرفته (برجی)

الاستیسیته-پلاستیسیته(رجبی فرد)

شنبه (7خرداد)

ساعت 14 تا 16:30

جابجایی (برجی)

ارتعاشات (رجبی فرد- رمضان نژاد)

یکشنبه (8 خرداد)

ساعت 9 تا 11:30

ریاضیات (همه نفرات)

دوشنبه (9 خرداد)

ساعت 11 تا 12:30

آزمون شفاهی (همه نفرات)