بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد

المپیاد


المپیاد

به اطلاع دانشجویان گرامی زیر می رساند تاریخ امتحان المپیاد 9/2/1389 می باشد دانشجویان برای اطلاعات بیشتر به دفتر گروه مراجعه نمایند.

1-محمد رضا نجاری

2-عاطفه علیپور

3-شهروز پور عالی

4-محمد شیخ مان

5-الیاس محمودی نژاد