بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 6- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال دوم سال ‎تحصیلی 1400-1399‏

اطلاعیه شماره 6- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال دوم سال ‎تحصیلی 1400-1399‏


اطلاعیه شماره 6- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال دوم سال ‎تحصیلی 1400-1399‏