بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده فنی-نیمسال اول 95-94

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده فنی-نیمسال اول 95-94


اطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده فنی-نیمسال اول 95-94

                                                  بسمه تعالی

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده فنی-نیمسال اول 95-94

احتراما به استحضاردانشجویان محترم دوره دکتری می رساند، آزمون جامع دوره دکتری دانشکده فنی در نیمسال اول 95-94 در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 27/10/94 و 28/10/94، به شرح زیر برای گروه های آموزشی دانشکده فنی برگزار می گردد: 1) گروه مهندسی مکانیک: ( برگزاری آزمون در سه نوبت) نوبت 1- یکشنبه 27/10/94 صبح ساعت 12-9 نوبت 2- یکشنبه 27/10/94 عصرساعت 17-14 نوبت 3- دوشنبه 28/10/94 صبح ساعت 12-9 2) گروه مهندسی عمران: دوشنبه 28/10/94 (آغاز آزمون از ساعت 9صبح ) 2) گروه مهندسی نساجی: ( برگزاری آزمون در دو نوبت) نوبت 1- دوشنبه 28/10/94 صبح ساعت 12-9 نوبت 2- دوشنبه 28/10/94 عصر ساعت 17-14 لازم به ذکراست نحوه برگزاری آزمون ازحیث نوع درس و مکان برگزاری آزمون با هماهنگی آموزش دانشکده، توسط مدیران محترم گروهها اعلام می گردد.

                                                  تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی