بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت دفاع از پایان نامه یا رساله کارشناسی ارشد - جدید

اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت دفاع از پایان نامه یا رساله کارشناسی ارشد - جدید


اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت دفاع از پایان نامه یا رساله کارشناسی ارشد - جدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی در مقطع کارشناسی ارشد که نیمسال دوم 89-88 می خواهند از پایان نامه یا رساله خود دفاع نمایند می رساند آخرین مهلت دفاع 17/6/89 می باشد