1- تاریخچه تشکیل گروه

گروه مهندسی برق دانشگاه گیلان ابتدا با برگزاری دوره کارشناسی گرایش الکترونیک در سال 1362 با همکاری دانشگاه امیرکبیر در دانشکده فنی تاسیس شد. و هم اکنون علاوه بر دوره کارشناسی الکترونیک در قالب روزانه و شبانه، دوره کارشناسی گرایش قدرت روزانه  نیز در این دانشگاه دایر است. در سال 1373 کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک، در سال 1387 کارشناسی ارشد گرایش قدرت، در سال 1390 کارشناسی ارشد گرایش مخابرات تاسیس شد. در حال حاضر پذیرش در این دوره ‌ها در قالب روزانه و شبانه انجام می‌گیرد. دوره دکتری گرایش قدرت از سال 1393 دایر شده است.

2-اعضاء هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دکتر حسین افراخته

مهندسی برق

دانشیار

2

دکتر آلفرد باغرامیان

مهندسی برق

دانشیار

3

دکتر غلامرضا باقر سلیمی

مهندسی برق

دانشیار

4

دکتر حسن توکلی

مهندسی برق

استادیار

5

دکتر رضا حسن زاده پاک رضایی

مهندسی برق

دانشیار

6

دکتر سید محسن حسینی گلگو

مهندسی برق

دانشیار

7

دکتر علی حیدری

مهندسی برق

استادیار

8

بهمن زنج

مهندسی برق

مربی

9

دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

مهندسی برق

دانشیار

10

دکتر سید حمید شاه عالمی

مهندسی برق

استادیار

11

دکتر رضا شهنازی

مهندسی برق

استادیار

12

دکتر علیرضا صابرکاری

مهندسی برق

دانشیار

13

دکتر احمد صالحی

مهندسی برق

استادیار

14

دکتر شهباز ظهرریحانی

مهندسی برق

استادیار

15

دکتر اسماعیل فلاح چولابی

مهندسی برق

استادیار

16

دکتر حبیب قربانی نژاد

مهندسی برق

دانشیار

17

دکتر علی کرمی

مهندسی برق

دانشیار

18

دکتر حامد مجللی

مهندسی برق

دانشیار

19

دکتر سید مسعود مقدس تفرشی

مهندسی برق

دانشیار

20

دکتر سید سعید محتوی پور

مهندسی برق

استادیار

21

دکتر منوچهر نحوی

مهندسی برق

استادیار

22

دکتر راهبه نیارکی اصلی

مهندسی برق

استادیار

23

دکتر حمیدرضا سفیدی شیرکوهی

مهندسی برق

استادیار


3- مدیران گروه از بدو تشکیل

                                                                                                                                                                                                                                           

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

مدرک تحصیلی

1

حشمت اله ماهری

مربی

فوق لیسانس

2

حمیدرضا افکاری

مربی

فوق لیسانس

3

زکی بیاگویی

استادیار

دکترای قدرت

4

علی افکار سیاح

مربی

فوق لیسانس برق

5

حمید ضابط خصوصی

مربی

کارشناس ارشد قدرت

6

محمدرضا بهرام پرور

استادیار

دکترای الکترونیک

7

آلفرد باغرامیان

مربی

کارشناس ارشد قدرت

8

محمدرضا بهرام پرور

استادیار

دکترای الکترونیک

9

حمید ضابط خصوصی

استادیار

دکترای مهندسی برق

10

آلفرد باغرامیان

استادیار

دکترای مهندسی برق

11

دکتر باقرسلیمی

استادیار

دکترای مهندسی برق

12

دکتر افراخته

استادیار

دکترای مهندسی برق

13

دکتر نحوی

استادیار

دکترای مهندسی برق

14

دکتر قربانی نژاد

دانشیار

دکترای مهندسی برق

 

1-مهندسی برق- کارشناسی

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

2-مهندسی برق- کارشناسی ارشد

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

3-مهندسی برق- دکتری

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

1-مهندسی برق -کارشناسی

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     

 

2-مهندسی برق -کارشناسی ارشد

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
الکترونیک -افزاره ها ی میکرو ونانو الکتریک    
سیستم های قدرت    
الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی    
  مخابرات سیستم    
  مخابرات قدرت    

 

3-مهندسی برق - دکتری

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

1-مهندسی برق - کارشناسی

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی برق کلیه گرایش ها تا ترم پنجم   از 93 به بعد
مهندسی برق-الکترونیک   از 93 به بعد
مهندسی برق-قدرت   از 93 به بعد
مهندسی برق-کنترل   از 93 به بعد
مهندسی برق-مخابرات   از 93 به بعد

 

2-مهندسی برق - کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     
     
     
     

 

3-مهندسی برق - دکتری

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول