1- تاریخچه گروه

گروه نانوفناوری دانشگاه گیلان متشکل از 5 عضو هیأت علمی جدید به سرپرستی آقای دکتر متقی طلب در پاییز 1394 با ورود 5 دانشجوی کارشناسی ارشد شروع به فعالیت آموزشی نمود. در ابتدا تمامی فعالیت های پژوهشی گروه در ازمایشگاه های پارک علم و فنآوری استان گیلان واقع در رشت انجام می­شد. اما با توسعه گروه با مساعدت های معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر فرهاد شیرینی و تلاش جناب آقای دکتر وحید متقی طلب آزمایشگاه گروه نانو در دانشکده فنی و مهندسی تاسیس گردیده و در حال تجهیز شدن است. هم اکنون گروه دارای یک کلاس درس و 2 اتاق برای اساتید است. اتاق مدیریت گروه در طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی و اتاق اساتید در طبقه همکف ساختمان آزمایشگاه مرکزی قرار دارد.

گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی - نانو فناوری

نام گروه

مقاطع تحصیلی

تعداد اعضاء هیأت علمی

نانوفنآوری- نانو مواد

کارشناسی ارشد

6

 

اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی _ نانو فناوری

مرتبه علمی

رشته

مربی

استادیار

دانشیار

نانوفنآوری

-

5

1

 

دکتر وحید متقی طلب

(عضو وابسته)

دکتری: مهندسی پلیمر- نانو لوله های کربنی

مرتبه علمی:دانشیار

 

 

دکتر آرش منتظری

مدیر گروه نانو فناوری

دکتری:مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

مرتبه علمی:استادیار

دکترمحمد حسن لقمانی

هیأت علمی

دکتری:شیمی معدنی

مرتبه علمی:استادیار

دکتراحمد احمدی دریاکنار

هیأت علمی

دکتری:مهندسی مکانیک

مرتبه علمی:استادیار

دکترشاهد حسن پور

هیأت علمی

دکتری: شیمی تجزیه

مرتبه علمی:استادیار

دکتریاسر بهاری

هیأت علمی

دکتری:نانوفناوری- نانومواد

مرتبه علمی:استادیار

 
     

 

از بدو تأسیس تا زمان نگارش این متن (زمستان 1397) تعداد 44 دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل و مشغول به تحصیل بوده اند که در ذیل جزئیات آن آورده شده است.

 

آمار دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه گیلان _ نانوفناوری

ردیف

رشته تحصیلی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 97

جمع

جمع‌کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

نانوفناوری-

نانو مواد

3

2

2

4

10

9

8

6

23

21

44

 

برنامه توسعه گروه

با توجه به نو پا بودن گروه نانو فناوری ضمن تجربه آموزشی کسب شده طی 4 سال فعالیت آموزشی و نیز ساعت ها بررسی برنامه درسی، گروه فناوری نانو موفق به اصلاح سرفصل دروس شد که متن تدوین شده آن جهت بررسی و تصویب نهایی در اختیار دانشگاه قرار گرفت.از لحاظ فعالیت های پژوهشی با همکاری و تلاش بی وقفه آقای دکتر وحید متقی طلب در نهایت در پاییز 1397 آزمایشگاه گروه فناوری نانو به طور مشترک با گروه مهندسی شیمی در دانشکده فنی شروع به کار کرد.

در زیر تصاویر آزمایشگاه گروه نانوفنآوری نشان داده شده است.