تماس با ما

 ریاست دانشکده فنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمــــــت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

1

سید سیامک اشرف تالش

رئیس دانشکده فنی

3070

013-33690270

2

محمدرضا قربانی

مسئول دفتر ریاست

3070

013-33690274-8

معاونت آموزشی

3

شاهد حسن پور

معاون آموزشی

3031

44083031

4

زهرا کیهان

مدیر آموزش

3047

01333690279

5

ام کلثوم امامقلی پور

کارشناس آموزش برق

3100

44083100

6

فاطمه احسانی

کارشناس آموزش شیمی /نساجی

3048

44083048

7

اعظم هادیزاده

کارشناس آموزش  عمران

3046

44083046

8

کبری فلاح

کارشناس آموزش  کامپیوتر

3049

44083049

معاونت پژوهشی

9

رضا حسن زاده پاک رضائی

معاون پژوهشی

3115

013-33690274-8

10

سید ابراهیم فتحی

کارشناس پژوهشی

3115

44083115

01333690819

11

علی نظری

کارشناس پژوهشی

3093

44083093

مدیریت تحصیلات تکمیلی

12

سعید محتوی پور

مدیر تحصیلات تکمیلی

3142

013-33690529

13

فرهاد پورشکوری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

44083142

01333690529

14

کبری فلاح

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3142

44083142

01333690529

امور مالی

15

حمید حسامی

عامل مالی

3038

013-33690558

16

رضا حسامی

کارپرداز

3060

44083060

امور عمومی 

17

سیدکامیار کیایی

رئیس اداره

3030

013-33690559

44083030

18

اسماعیل خرم

 

متصدی دبیرخانه

 

3044

44083044

19

 

مسئول نظام وظیفه

 

 

20

سیدابوطالب میرحسینی

جمعدار

3121

44083121

21

محمود نبی زاده

انباردار

3077

44083077

22

 

سایت کارشناسی ارشد

3101

44083101

23

محسن کریمی

امور تعمیرات وساخت

(تراشکاری)

3103

44083103

گروه های آموزشی (برق ،کامپیوتر،عمران،شیمی،نساجی،نانو فناوری)

گروه مهندسی برق

 24

شهباز ظهر ریحانی

مدیر گروه

3002-3037

44083002

 25

نگین پورممتاز

کارشناس گروه

3002

44083002

 25

ابراهیم عباس زاده

کارشناس آزمایشگاه کنترل

 

 

 27

علیرضا عبدالهی

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

3012

44083012

 28

علی صیاد ناهد

کارشناس آزمایشگاه دیجیتال

3015

44083016

 29

سید نور موسویان

کارشناس کارگاه برق

3023

44083023

 30

سید حمزه میر اسدی

کارشناس آزمایشگاه ماشین

3022

44083022

 31

حسین افراخته

هیا ت علمی

3004

44083004

 32

آلفرد باغرامیان

هیا ت علمی

3066

44083066

 33

غلامرضا باقرسلیمی

هیا ت علمی

3081

44083081

 34

حسن توکلی

هیا ت علمی

3073

44083073

 35

رضا حسن زاده پاک رضایی

هیا ت علمی

3010

44083010

 36

سیدمحسن حسینی گلگو

هیا ت علمی

3138

44083138

 37

علی حیدری

هیا ت علمی

3192

44083192

 38

بهمن زنج

هیا ت علمی

3020

44083020

 39

جلیل سیفعلی هرسینی

هیا ت علمی

3069

44083069

 40

سیدحمید   شاه عالمی

هیا ت علمی

3021

44083021

 41

رضا شهنازی

هیا ت علمی

3079

44083079

 42

علیرضا صابرکاری

هیا ت علمی

3138

44083138

 43

احمد صالحی

هیا ت علمی

3073

44083073

 44

شهباز ظهرریحانی

هیا ت علمی

-

 

 45

اسماعیل فلاح چولابی

هیا ت علمی

3006

44083006

 46

حبیب قربانی نژاد

هیا ت علمی

3037

44083037

 47

علی کرمی

هیا ت علمی

3027

44083027

 48

حامد مجللی

هیا ت علمی

3062

44083062

 49

سیدمسعود مقدس تفرشی

هیا ت علمی

3061

44083061

 50

سیدسعید محتوی پور

هیا ت علمی

3079

44083079

 51

منوچهر نحوی

هیا ت علمی

3037

44083037

 52

راهبه نیارکی اصلی

هیا ت علمی

3035

44083035

گروه مهندسی کامپیوتر

 53

محمد صالحی خانقاهبر

 

مدیرگروه

3111

(اتاق گروه)3114

44083111

44083114

 54

سجاد حسن پور

کارشناس گروه

3114

44083114

 55

مرتضی دلکش

کارشناس آزمایشگاه نرم افزار

3034

44083034

 56

رضا ابراهیمی آتانی

هیا ت علمی

3017

44083017

 57

حمیدرضا احمدی فر

هیا ت علمی

3061

44083061

 58

مهدی امینیان

هیا ت علمی

3111

44083111

 59

اسدالله شاه بهرامی

هیا ت علمی

3064

44083064

 60

سید محمد حسین شکریان

هیا ت علمی

3193

44083193

 61

مجتبی شاکری 

هیا ت علمی

3018

44083018

 62

سید ابوالقاسم میرروشندل

 

هیا ت علمی

3193

44083193

گروه مهندسی عمران

63

میر احمد لشته نشایی

 

مدیرگروه

3087-3024

44083087

64

محمد آرایشگر

کارشناس گروه

3087

44083087

65

رضا ممقانی

کارشناس آزمایشگاه

3135-3136

 

66

مرجان حاج جعفری قدیمی

کارشناس مسئول گروه -آزمایشگاه

3133-3137

44083133

67

ایرج برگ گل

هیا ت علمی

3029

44083029

68

آرش بهار

هیا ت علمی

3024

44083024

69

سعید پورزینلی میانکوه

هیا ت علمی

3110

44083110

70

پیام زنگانه رنجبر

هیا ت علمی

3039

44083039

71

رضا جمشیدی چناری

هیا ت علمی

3098

44083098

72

حسین خدابنده

هیا ت علمی

3068

44083068

73

ناصر حمیدزاده

هیا ت علمی

3067-2008

44083067

74

ایمان حسین پور بابایی

هیا ت علمی

3054

44083054

75

غلامحسین حامدی

هیا ت علمی

3039

44083039

76

جواد رزاقی لنگرودی

هیا ت علمی

3105

44083105

77

مرتضی سهرابی گیلانی

هیا ت علمی

3088

44083088

78

میثم عفتی

هیا ت علمی

3076

44083076

79

علی قربانی

هیا ت علمی

3089

44083089

80

 مهیار عربانی

هیا ت علمی

3091

44083091

81

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد

هیا ت علمی

3089

44083089

82

میر احمد لشته نشایی

هیا ت علمی

3140

44083140

83

ملک محمد رنجبر تکلیمی

هیا ت علمی

3106-3070-3071

44083106

84

میر عبدالحمید مهرداد

هیا ت علمی

3140

44083140

85

سیدمحمد میرعبدالعظیمی

هیا ت علمی

3039

44083039

86

مجید ملک زاده

هیا ت علمی

3076

44083076

87

 حاجتی مدارایی

هیا ت علمی

3112

44083112

88

علی صدر ممتازی

هیا ت علمی

3096

44083096

89

رحمت مدندوست

هیا ت علمی

3112

 

90

 

هیا ت علمی

3068

 

91

حسین نصیرائی بندپی

هیا ت علمی

3054

44083054

گروه مهندسی شیمی

92

بهروز عباسی

مدیر گروه

3005

3203

44083005

93

صاحبه علیزاده

کارشناس مسئول گروه - آزمایشگاه

3102

44083102

94

سیده سیما پارسا

کارشناس آزمایشگاه

3102

44083102

95

غلام خیاطی

هیا ت علمی

3139

 

96

محمدعلی صالحی

هیا ت علمی

3013

44083013

97

سید سیامک اشرف

هیا ت علمی

3033

44083033

98

وحید متقی طلب

هیا ت علمی

3104

44083104

99

بهروز عباسی

هیا ت علمی

 

 

 

100

 احمد دادوند

هیا ت علمی

3203

44083203

101

فرشته رئوف

هیا ت علمی

3008

44083008

102

ندا گیلانی

هیا ت علمی

3052

44083052

گروه مهندسی نساجی

103

مهدی نوری

مدیر گروه

3026-3074

44083026

104

عذرا غمگسار

کارشناس گروه - آزمایشگاه

3097

44083097

105

ملیحه طهماسبی

کارشناس آزمایشگاه

3127

44083127

106

بابک نوروزی

هیا ت علمی

3104

44083104

107

اکبر خداپرست

هیا ت علمی

3113

44083113

108

علی شمس ناتری

هیا ت علمی

3036

44083036

109

ساناز حسن زاده

هیا ت علمی

 

 

110

مهدی نوری

هیا ت علمی

3014

44083014

111

کامران محفوظی

هیا ت علمی

3122

44083122

112

مصطفی جمشیدی

هیا ت علمی

3199

44083199

113

مرجان عباسی

هیا ت علمی

3052

44083052

114

لیلا میوه ای

هیا ت علمی

3008

44083008

گروه نانو فناوری

115

احمد احمدی دریا کناری

 

مدیر گروه

3078

44083078

116

ام کلثوم امامقلی پور

کارشناس گروه - آزمایشگاه

3100

44083100

117

آرش منتظری

هیا ت علمی

3050

44083078

118

محمد حسن لقمانی

هیا ت علمی

3078

44083078

119

یاسر بهاری

هیا ت علمی

3078

44083078

120

شاهد حسن پور

هیا ت علمی

3078

44083078


سایر تلفن های دانشکده فنی

121

آزمایشگاه بتن

 

3136

44083136

122

آزمایشگاه خاک

 

3137

44083137

123

آزمایشگاه سیالات

 

3128

44083128

124

آزمایشگاه مقاومت

 

3130

44083130

125

دفترمجله بتن

 

3086

44083086

126

دفترمجله بتن

 

33690462

33690462

127

تاسیسات

 

3080

44083080

128

آمفی تئاتر-مسئول خدمات

 

3040

44083040

129

خدمات

 

3032

44083032

130

انتظامات

 

3084

44083084

131

انتشارات

 

3083

44083083

132

آبدارخانه ریاست

 

3058

44083058

133

آبدارخانه کارکنان

 

3082

44083082

134

بوفه دانشکده

 

3134

44083134

135

نقلیه دانشکده

 

3090

44083090

 

Responsive Image