بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

اسدالله شاه بهرامی

اسدالله شاه بهرامی

اسدالله شاه بهرامی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

لطفآ به صفحه انگلیسی مراجعه نمائید.                                                      My English Webpage

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 122633916 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/31 (14:00 - )
پایان نامه (کامپیوتر-نرم افزار) -مجازی 12268022 6 2 نامشخص نامشخص
سمینار 12268020 2 6 نامشخص نامشخص
کارآموزی 12262153 1 1 نامشخص نامشخص
پایگاه داده های چند رسانه ای 12263927 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1401/04/04 (14:00 - )
روش پژوهش و ارایه 12262080 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (09:00 - )
سمینار 12263914 0 1 نامشخص نامشخص
پروژه 12262154 3 1 نامشخص نامشخص
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 1 نامشخص نامشخص
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 122633916 3 1 دوشنبه ( - ) | دوشنبه ( - ) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/18 (14:00 - )
پایان نامه (کامپیوتر-نرم افزار) -مجازی 12268022 6 2 نامشخص نامشخص
سمینار 12268020 2 6 نامشخص نامشخص
کارآموزی 12262153 1 2 نامشخص نامشخص
بازیابی پیشرفته اطلاعات 12263923 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/20 (14:00 - )
پردازش موازی 12263916 3 1 شنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) 1400/11/02 (14:00 - )
روش پژوهش و ارایه 12262080 2 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/22 (14:00 - )
سمینار 12263914 0 2 نامشخص نامشخص
پروژه 12262154 3 6 نامشخص نامشخص
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 2 نامشخص نامشخص
کارآموزی 12262153 1 1 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4