بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

سید سعید محتوی پور

سید سعید محتوی پور

سید سعید محتوی پور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

معرفی شده به عنوان دانشجوی ممتاز از طرف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 1 شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 2 شنبه (18:30 - 20:00) نامشخص
پروژه کارشناسی 12101134 3 21 نامشخص نامشخص
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 12101132 3 1 چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/18 (11:00 - )
کار آموزی 12151113 2 21 نامشخص نامشخص
پایان نامه 12104027 0 21 نامشخص نامشخص
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 2 نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 12101134 3 20 نامشخص نامشخص
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 12101132 3 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/27 (11:00 - )
کار آموزی 12151113 2 20 نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 12101134 3 20 نامشخص نامشخص
کار آموزی 12151113 2 20 نامشخص نامشخص
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 1 شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
اقتصاد مهندسی 12101157 0 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/01 (14:00 - )
پروژه کارشناسی 12101134 3 20 نامشخص نامشخص
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 12101132 3 1 چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/20 (09:00 - )
سمینار 12104025 2 20 نامشخص نامشخص
کار آموزی 12151113 2 20 نامشخص نامشخص
پایان نامه 12104027 0 20 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3