بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 90 نتیجه
از 2
 
رضا ابراهیمی آتانی

رضا ابراهیمی آتانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
احمد احمدی دریا کناری

احمد احمدی دریا کناری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حمید رضا احمدی فر

حمید رضا احمدی فر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید سیامک اشرف تالش

سید سیامک اشرف تالش 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
حسین افراخته

حسین افراخته 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی اکبری دوگلسر

مجتبی اکبری دوگلسر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدی امینیان

مهدی امینیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
آلفرد باغرامیان

آلفرد باغرامیان 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
غلامرضا باقر سلیمی

غلامرضا باقر سلیمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

ایرج برگ گل 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرش بهار 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

یاسر بهاری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مقداد پایان

مقداد پایان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سعید پورزینلی

سعید پورزینلی 

استاد
پست الکترونیکی: 
حسن توکلی

حسن توکلی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی جمشیدی اوانکی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا جمشیدی چناری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
غلامحسین حامدی

غلامحسین حامدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی حیدری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید محسن حسینی

سید محسن حسینی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
شاهد حسن پور

شاهد حسن پور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ایمان حسین پور بابایی

ایمان حسین پور بابایی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا حسن زاده پاک رضایی

رضا حسن زاده پاک رضایی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر حمیدزاده 

پست الکترونیکی: 
غلام خیاطی

غلام خیاطی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
یاسر خجسته سالکویه

یاسر خجسته سالکویه 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

اکبر خداپرست 

استاد
پست الکترونیکی: 
احمد دادوند کوهی

احمد دادوند کوهی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهیار داغبندان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهباز ریحانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
جواد رزاقی

جواد رزاقی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ملک محمد رنجبر

ملک محمد رنجبر 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فرشته رئوف

فرشته رئوف 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهمن زنج 

پست الکترونیکی: 
پیام زنگانه رنجبر

پیام زنگانه رنجبر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا سفیدی شیرکوهی

حمیدرضا سفیدی شیرکوهی 

پست الکترونیکی: 
جلیل سیفعلی هرسینی

جلیل سیفعلی هرسینی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی سهرابی گیلانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی شاکری

مجتبی شاکری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
اسدالله شاه بهرامی

اسدالله شاه بهرامی 

استاد
پست الکترونیکی: 
سید حمید شاه عالمی

سید حمید شاه عالمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدحسین شکریان

سیدمحمدحسین شکریان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شمس ناتری 

استاد
پست الکترونیکی: 
رضا شهنازی

رضا شهنازی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا صابرکاری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
جواد صیادامین

جواد صیادامین  

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمدعلی صالحی

محمدعلی صالحی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا صالح جلالی

رضا صالح جلالی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 90 نتیجه
از 2