بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه آقای علی اولادزاده

دفاعیه آقای علی اولادزاده


دفاعیه آقای علی اولادزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

عنوان پروژه :

   شبیه سازی عددی دو وسه بعدی جریان خون در عروق استنت گذاری شده و بررسی اثرات هندسی طرح استنت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

 

زمان : ساعت 14:30       مورخ 16/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر محمدعلی صالحی (استادیار گروه مهندسی شیمی)