بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه


دانشکده در یک نگاه

نام :  دانشکده فنـی سال تاسیس : 1357

 

 

آدرس: رشت، کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین، پردیس دانشگاه گیلان - دانشکده فنی

صندوق پستی : 3756-41635 کدپستی : 13769-41996

دورنگار : 33690271 - 013 تلفنخانه : 8- 33690274 - 013