بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87


تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87 می رساند تا تاریخ 30/9/87 فرصت دارند تا تقاضای تمدید سنوات تحصیلی ترم ششم خودرا پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهند