بستن
FA EN AR RU FR CHI

کلاس جبرابی مدار الکتریکی 2

کلاس جبرابی مدار الکتریکی 2


کلاس جبرابی مدار الکتریکی 2

کلاس جبرابی درس مدار الکتریکی 2  آقای دانش کار  روز سه شنبه مورخ 20/2/1390 از ساعت 30/9 الی 11 در کلاس 5 برگزار می گردد