بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارآموزی در سال 1390

کارآموزی در سال 1390


کارآموزی در سال 1390

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، که واحد کارآموزی را در نیمسال دوم 90-89 یا در تابستان 90، اخذ نموده اند. حهت اطلاع از استاد راهنما، بر روی آدرس زیر کلیک نمایند.

 

فایل اطلاع از استاد کارآموزی - کلیک کنید

 

نکات مهم:

 

  • جهت اجرای بهتر و هماهنگی بيشتر، فرمتی برای تهيه کارآموزی تهيه شده، که به زودی در اختيار دانشجويان محترم از طريق سايت گروه مهندسی مکانيک قرار می گيرد. خواهشمند است طبق موارد مشخص شده در اين فرم، گزارش کارآموزی را تحویل استاد دهید.

 

  • دانشجو موظف است طبق زمان تعيين شده از طرف آموزش دانشکده، گزارش کارآموزی به همراه کپی تاييديه اتمام کارآموزی از محل کارآموزی را تحويل استاد مربوطه نمايد. هر گونه تأخير، به منزله غيبت و نمره صفر می باشد.

 

  • با توجه به فصل تابستان و تغییر در برنامه هفتگی و تغییر در روزهای کاری، به یکشنبه و دوشنبه، در صورتی که احتمال قبولی در کنکور کارشناسی ارشد می دهید. خواهشمند است، هماهنگی لازم با استاد راهنما و ارائه گزارش کارآموزی را تا یک هفته قبل از اتمام مرداد  بنمایید.

 

  • در صورتی که هرگونه مغایرتی، در فرم فوق با مشخصات شما وجود دارد، یا در صورتی که واحد کارآموزی را ثبت نام نموده اید، اما اسمتان در لیست نمی باشد. لطفا موارد را به صورت حضوری یا تلفنی داخلی 3025، به آقای مهندس شهرپوری انتقال دهید.

 

نحوه نگارش گزارش کار آموزی

 

در آدرس زیر، نحوه نگارش گزارش کارآموزی به همراه جزئیات آن، شامل معرفی محل کارآموزی، کارهای انجام شده در دوره کارآموزی، ارائه یک موضوع در کارآموزی، چگونگی تحویل و ارزیابی آن، به همراه گزارش خلاصه ای از فعالیتهای هفتگی،  نظرات و پیشنهادات و گزارش سرپرست کارآموزی آمده است.

 

فایل نحوه نگارش گزارش کارآموزی  - کلیک کنید

 

لطفا طبق فرمت مشخص شده، گزارش را تکمیل نموده و تحویل استاد مربوطه نمایید. فرمت نگارش کارآموزی در اختیار اساتید مربوط به گروه مهندسی مکانیک نیز قرار گرفته است.

 

لطفا پس از نگارش، گزارش کارآموزی  را به همراه کپی تاییدیه دوره کارآموزی تحویل استاد مربوطه نمایید. صحافی گزارش کارآموزی می تواند، به صورت سیمی، فنری یا شیرازه نیز باشد.