بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارآموزی

کارآموزی


کارآموزی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، که واحد کارآموزی را در نیمسال دوم 89-88 یا در تابستان 89، اخذ نموده اند. حهت اطلاع از استاد راهنما، بر روی آدرس زیر کلیک نمایند.

 

http://staff.guilan.ac.ir/staff/users/falahatgar/fckeditor_repo/file/karamuzi.pdf

 

نکات مهم:

 

  • جهت اجرای بهتر و هماهنگی بيشتر، فرمتی برای تهيه کارآموزی تهيه شده، که به زودی در اختيار دانشجويان محترم از طريق سايت گروه مهندسی مکانيک قرار می گيرد. خواهشمند است طبق موارد مشخص شده در اين فرم، گزارش کارآموزی را تحویل استاد دهید.

 

  • دانشجو موظف است طبق زمان تعيين شده از طرف آموزش دانشکده، گزارش کارآموزی به همراه کپی تاييديه اتمام کارآموزی از محل کارآموزی را تحويل استاد مربوطه نمايد. هر گونه تأخير، به منزله غيبت و نمره صفر می باشد.

 

  • با توجه به فصل تابستان و تغییر در برنامه هفتگی و تغییر در روزهای کاری، به یکشنبه و دوشنبه، در صورتی که احتمال قبولی در کنکور کارشناسی ارشد می دهید. خواهشمند است، هماهنگی لازم با استاد راهنما و ارائه گزارش کارآموزی را تا یک هفته قبل از اتمام مرداد  بنمایید.

 

  • در صورتی که هرگونه مغایرتی، در فرم فوق با مشخصات شما وجود دارد، یا در صورتی که واحد کارآموزی را ثبت نام نموده اید، اما اسمتان در لیست نمی باشد. لطفا موارد را به صورت حضوری یا تلفنی، به آقای مهندس شهرپوری انتقال دهید.